Notă de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul iobaghiniexpress.com

1. Preambul

S.C. IOBAGHINI EXPRESS S.R.L. (denumită în continuare “www.iobaghiniexpress.com”) este o societate cu răspundere limitată din România, având sediul în localitatea Santandrei Aleea Călinului nr.7, județul Bihor, înregistrată la Registrul Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub numărul J05/950/2015, cod fiscal RO34651445.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să va furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va încurajăm să contactați reprezentanții www.iobaghiniexpress.com la adresa de e-mail contact@iobaghiniexpress.com prin poștă sau curier la adresa Sântandrei Aleea Calinului nr.7, județul Bihor.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al www.iobaghiniexpress.com, prin urmare vom dedică toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifică periodic această notă de informare pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Notei de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul www.iobaghiniexpress.com, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestei Note de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul www.iobaghiniexpress.com.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de comandă în scopul plasării unei comenzi sau pentru solicitări de informații suplimentare cu privire la serviciile de tractări auto sau transport auto declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a iobaghiniexpress.com, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către iobaghiniexpress.com, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către iobaghiniexpress.com, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la: activități comerciale încrise în obiectul de activitate al societății și contractate de către dumneavoastră, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezenței Notă de informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul iobaghiniexpress.com ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

2. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:

– când plasați o comandă telefonică sau completați formularul de comandă în acest scop sau pentru a solicita informații suplimentare cu privire la serviciile de tractări auto sau transport auto, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon și felul solicitării.
Putem de asemenea să colectăm adrese de ridicare/livrare autovehicole, detalii de facturare, metodă de plata, datele cardului bancar etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

3. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri individualizate:

3.1. Pentru prestarea serviciilor iobaghiniexpress.com în beneficiul dumneavoastră.
Acest scop individualizat poate include, după caz, următoarele:
a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, executarea și facturarea acestora;
b) Comunicarea de informații suplimentare cu privire la serviciile de tractări auto sau transport auto asigurate și personalizarea ofertelor;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă și implicit a serviciilor achiziționate;
d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile și serviciile iobaghiniexpress.com
De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabila.
3.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.
3.3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei iobaghiniexpress.com față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

4.Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți o comandă în derulare în platforma iobaghiniexpress.com. și pentru o perioada de 6 luni de la finalizarea acesteia. Puteți să ne solicități oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior finalizării comenzii, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plata/bancare;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afară Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră, perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

7. Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor comerciale.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Ce drepturi de ordin general aveți

Regulamentul general privind protecția datelor va recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau va puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a va plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului iobaghiniexpress.com. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a va soluționa cererea.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să va întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

9. Ce drepturi aveți ca utilizator al iobaghiniexpress.com?

Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Vă permite să obțineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informațîi utile.
Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligății legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanța.
Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Va permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situațîi, între momentul în care, spre exemplu, luăm decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiteți o cerere prin care va opuneți ștergerii, motivând faptul că aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. Că urmare a unei astfel de solicitări, vom “îngheață” datele oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioada de timp.
Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimtamantului tău, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale va vor fi oferite, într-un format structurat, pentru că dumneavoastră să poteti decide că le descarci sau, dimpotrivă, că le trimiteți unui alt operator.
Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Aveți dreptul de a va opune, spre exemplu, prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Că să fie mai clar modul în care va puteți exercită acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, că în toate newsletterele care provin de la iobaghiniexpress.com (indiferent că vorbim despre newsletttere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse iobaghiniexpress.com) vei avea întotdeauna posibilitatea să va dezabonati. Oferim această posibilitate în absolut toate situațiile, indiferent că legea ne obligă sau nu la această (nu toate mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru că ni se pare important că interacțiunea dumneavoastră cu iobaghiniexpress.com să existe doar câtă vreme o doriți.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Iobaghiniexpress.com nu realizează astfel de profilari care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoană vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, va vom anunță și vom modifică prezența notă de informare.
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
Va rugăm să aveți în vedere și următoarele:
Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă această perioada este extinsă, va vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la această.
Restricționarea accesului: în anumite situațîi, este posibil să nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, va vom informa despre motivul refuzului.
Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem caută datele dumneavoastră personale datorită identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. În astfel de cazuri, în cazul în care nu va putem identifica că persoană vizată, nu suntem în măsură să va conformăm solicitării dumneavoastră de a va execută drepturile legale descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să va permită identificarea. Va vom informa și va vom oferi posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

10. Securitate

Iobaghiniexpress.com se angajează să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilitatii, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit, etc.
În timpul furnizării către dumneavoastră a datelor dumneavoastră personale, datele personale pot fi transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizați, transmiterea de informațîi între dumneavoastră și noi, pe internet, nu este complet sigură (e posibil că terminalul de pe care scrieți să fie monitorizat de terți, spre exemplu, fără că noi să putem face nimic în această privința). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră personale transmise prin intermediul internetului. Înțelegeți, deci, că orice astfel de transmisie este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce primim datele personale, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acesta.

11. Schimbări în notă de informare

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de confidențialitate și să actualizăm și să efectuăm modificări la această notă de informare în orice moment. Din acest motiv, va încurajăm să va întoarceți în permanentă la această notă. Acest document este actual de la dată care apare în partea de sus a documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale într-o manieră compatibilă cu notificarea de confidențialitate în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră să le tratăm diferit.